Tehnični pripomočki

Tehnični pripomočki

tehnicni_pripomocki_zimi-audio_bm-slusni_centri_servis_tehnicni_pripomocki-telefon_za_naglusne_alarm_vibracijska_ura_budilka_indukcijska_zanka_baterije-lista

Obstajajo številni tehnični pripomočki za boljše poslušanje, boljšo komunikacijo, večjo varnost in za splošno izboljšanje kakovosti življena. Mnogi so sofinancirani tudi s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI) je pričel veljati 13. oktobra 2014, ko je ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti potrdilo Pravilnik o tehničnih pripomočkih, ki daje naglušnim, gluhim in gluhoslepim pravico do uveljavljanja subvencije za tehnične pripomočke.

Do tehničnih pripomočkov so upravičene tiste osebe, ki imajo najmanj 80% izgube sluha po Fowlerju. Pogoj je še, da so državljani Republike Slovenije ali tujci s stalnim prebivališčem v Sloveniji. Upravičenci morajo izpolniti vlogo, (ki jo lahko dobijo na upravni enoti prebivališča). V vlogi vpišejo osebne podatke in opredelijo, katere pripomočke želijo uveljavljati.

Tehnični pripomočki za boljše poslušanje omogočajo osebam z izgubo sluha lažje sodelovanje v situacijah, kjer bi jim izguba sluha predstavljala oviro. Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (dalje ZIMI) je bil sprejet leta 2014 in omogoča upravičencem delno oz. celotno kritje vrednosti tehničnega pripomočka. V AUDIO BM ponujamo vse tehnične pripomočke za osebe z izgubo sluha iz seznama za tehnične pripomočke po ZIMI, z izjemo računalnika, mobitela ali tabličnega računalnika.

 

POSTOPEK PRIDOBITVE TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV

Vlogi je potrebno priložiti izvid otorinolaringologa oziroma okulista v primeru gluhoslepote, lahko tudi še odločbo ZPIZ-a o invalidnosti. Za pridobitev sistema FM morajo uporabniki slušnega aparata ali polževega vsadka vlogi priložiti še potrdilo o zaključenem osnovnošolskem šolanju.

 

V primeru, da vrednost pripomočka presega 500 evrov, tudi v primeru sistema FM za osebe s polževim vsadkom, je vlogi treba priložiti še izvedensko mnenje. Prejemniki denarne socialne pomoči priložijo še odločbo o prejemanju le-te, kar jim omogoča brezplačne tehnične pripomočke. Izpolnjena in podpisana vloga se odda na upravni enoti v kraju, kjer upravičenec prebiva. Upravna enota nato pošlje upravičencu odločbo z vrednotnico, s katero lahko obišče eno od trgovin (npr. AUDIO BM) in nabavi tehnični pripomoček.

 

Upravičencem pripada 100% oziroma 85% zneska vrednosti tehničnih pripomočkov. Prejemniki denarne socialne pomoči so upravičeni do 100% sofinanciranja tehničnih pripomočkov. V primeru, da upravičenec želi dražje tehnične pripomočke, mora sam doplačati razliko. Vrednotnico morajo upravičenci unovčiti najkasneje v roku enega leta od izdaje.

 

 

Tehnični pripomočki skladni z zakonom ZIMI, ki so dobavljivi v AUDIO BM slušnih centrih:

  • TP-0001 elektronska varuška
  • TP-0002 svetlobni hišni zvonec z alarmom
  • TP-0003 videofon
  • TP-0004 FM sistem za uporabnike slušnih aparatov
  • TP-0005 FM sistem prilagojen za osebe s polževim vsadkom
  • TP-0006 indukcijska zanka za TV
  • TP-0007 vibracijska zapestna ročna ura
  • TP-0008 telefonski aparat z ojačevalnikom
  • TP-0009 svetlobni/zvočni indikator – budilka
  • TP-0010 vibracijska ura budilka

 

Ponudba tehničnih pripomočkov za gluhe in naglušne >>